«სლოტ-თამაში ჰამელნელი მუსიკოსი

სლოტ-თამაში ჰამელნელი მუსიკოსი კომპანიის Quickspin მიერ არის წარმოდგენილი და 5 ბორბლისა და 40 გადამხდელი ხაზისაგან შედგება. თამაში შთაგონებულია, გერმან ფოლკის ზღაპრის სიუჟეტით, სადაც მუსიკოსი ახერხებს ქალაქ ჰამელნიდან ვირთხების გაყვანას თავისი ჯადოსნური ფლეიტის საშუალებით. ბორბლები ამ შუასაუკუნოვანი ქალაქის ქუჩების იერსახეს გადმოგვცემს. ითამაშეთ ეს თამაში აქ, გასამხიარულებლად, ან ეწვიეთ Quickspin ნებისმიერ სამორინეს და ითამაშეთ ნაღდ ფულზე.

სანამ, ფლეიტის ხმაზე გაყოლას დააპირებთ, დააყენებთ ფსონების მაჩვენებლები. „მთლიანი ფსონი“ ღილაკზე დაჭერით შესძლებთ ფსონის ნომინალის დაფიქსირებას, რომელიც 0.20-დან იწყება და 100-მდე ადის. ღილაკი „ავტოთამაში“ საშუალებას მოგცემთ გადაიყვანოთ თამაში ავტომატური ტრიალის რეჟიმში ბორბლების გაჩერების გარეშე, თქვენთვის სასურველი რაოდენობის მიხედვით. „ავტოთამაში“ ღილაკის შემდეგ შეგხვდებათ „სპინი“ (დატრიელება) ღილაკი, რომელიც მოქმედებაში მოიყვანს ბორბლებს.

მუსიკოსი ველურ (Wild) სიმბოლოდ გვევლინება. იგი 4×1 დაწყობილო ნიშნებით ჩნდება, რომელსაც შეუძლია მუსიკოსის რე-სპინის ფუნქციის ამოქმედება. ეს ველური ნიშანი მხოლოდ მე-3, მე-4 და მე-5 ბორბლებზე გვხვდება, მაგრამ მისი გამოჩენა ხდება, როგორც საბაზისო ისე ბონუსური ფუნქციის დროს. იგი საბონუსე სკატერის (Bonus Scatter) გარდა ყველა სიმბოლოს ენაცვლება.

ველურ სიმბოლოს როლშია თაგვიც და იგი მუსიკოსის ველური სიმბოლოსა და საბონუსე სკატერის გარდა ანაცვლებს ყველა ნიშანს. მუსიკოსის რე-სპინის ფუნქციის დროს, თაგვის ველური ნიშანი მოხეტიალეა. აქტიურ ხაზზე 3 ან მეტი ამ ნიშნის მოხვედრით იქმნება დამოუკიდებელი მომგებიანი კომბინაცია.

საბაზისო თამაშისა, ან ბონუს სპინების დროს, მუსიკოსის ნიშნის ბორბლებზე მთლიანად მოხვედრა ამოქმედებს მუსიკოსის რე-სპინების ფუნქციას. ყოველი რესპინისთვის მუსიკოსისა და თაგვის ველური ნიშანი თითო ბორბლით მარცხნივ მოძრაობს.

მუსიკოსის რე-სპინების ფუნქციის ფინალური ტრიალის დროს არსებობს იმის შანსი, რომ ჩაირთოს ჯადოსნური ხელმეორედ ამოქმედების ფუნქცია. თუ ეს მუსიკოსის ველური ნიშნის უკიდურესი მარჯვენა ბორბალზე გამოჩენის დროს ხდება, დაჯილდოვდებით 5 დამატებითი რე-სპინით.

ნებისმიერ ბორბალზე და ადგილას თამაშში, სკატერი ბონუსურ სიმბოლოდ გვევლინება და იგი ამოქმედებს საბონუსე სპინების ფუნქციას 3 ან მეტი რაოდენობით გამოჩენისას. ეს მხოლოდ საბაზისო თამაშის დროს ხდება მე-2, მე-3 ან მე-4 ბორბალზე. სპინების ფუნქციის მოქმედებისას დაჯილდოვდებით პლიუს 10 სპინით, 1-დან 6-მდე გარანტირებული ველური თაგვის სიმბოლოებით, რომლებიც ყოველი დატრიალების დროს ბორბლებს შემთხვევითობის პრინციპით დაემატება.

რეკომენდირებული კაზინო

ბონუს პაკეტი
€ 
50

200%-ანი გაწევრიანების ბონუსი $50. მხოლოდ ახალი მოთამაშეებისთვის

ბონუს პაკეტი
€ 
50

200%-ანი გაწევრიანების ბონუსი €50. მხოლოდ ახალი მოთამაშეებისთვის

ბონუს პაკეტი
€ 
100

100%-ანი გაწევრიანების ბონუსი $100. მხოლოდ ახალი მოთამაშეებისთვის

ბონუს პაკეტი
€ 
100

100%-ანი გაწევრიანების ბონუსი €100. მხოლოდ ახალი მოთამაშეებისთვის

ბონუს პაკეტი
€ 
100

100%-ანი გაწევრიანების ბონუსი $100. მხოლოდ ახალი მოთამაშეებისთვის

ბონუს პაკეტი
50

100%-ანი გაწევრიანების ბონუსი $200. მხოლოდ ახალი მოთამაშეებისთვის

ბონუს პაკეტი
€ 
150

100%-ანი გაწევრიანების ბონუსი €150. მხოლოდ ახალი მოთამაშეებისთვის

Blog